SON DAKİKA

T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/17 SATIŞ

Bu haber 15 Mart 2019 - 9:42 'de eklendi ve 53 views kez görüntülendi.

T.C.
BOZÜYÜK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 1710 Parsel, TUTLUCA Mahalle, yılanlı Mevkii, taşınmaz tarla vasfındadır. Az
eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Sulu tarım arazisi olduğu tespit edilen taşınmazın killi-tınlı bünyede olup
su tutma kapasitesi ve verimliliğini artıran organik madde zenginliği orta düzeyde, alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan,
her türlü makineli tarıma elverişli tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi etrafında parsel
sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. yoktur.Yüzölçümü: 23.900,00 m2, Kıymeti: 248.799,00 TL, KDV Oranı:
%18, 1. Satış Günü: 28/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, Satış
Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı Satış Salanu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 1056 Parsel, KÜMBET Mahalle, YILANLI Mevkii, taşınmaz tarla vasfındadır. Az
eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Kuru tarım arazisi olduğu tespit edilen taşınmazın killi-tınlı bünyede olup
su tutma kapasitesi ve verimliliğini artıran organik madde zenginliği orta düzeyde, alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan,
her türlü makineli tarıma elverişli tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi etrafında
parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. yoktur.Yüzölçümü: 4.900,00 m2, Kıymeti : 20.756,40 TL,
KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 28/03/2019 günü 10:10 – 10:15 arası, 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:10 – 10:15
arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı Satış Salonu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 107 Ada, 13 Parsel, KÜMBET Mahalle, taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin
üzerinde dikdörtgen şekle sahiptir. Kurutarım arazisi olduğu tespit edilen taşınmazın killi-tınlı bünyede olup su tutma
kapasitesi ve verimliliğini artıran organik madde zenginliği orta düzeyde, alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan, her
türlü makineli tarıma elverişli tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi etrafında parsel
sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. Yoktur. Yüzölçümü: 24.391,03 m2 , Kıymeti: 103.320,40 TL, KDV
Oranı: %18, 1. Satış Günü: 28/03/2019 günü 10:20 – 10:25 arası, 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:20 – 10:25
arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı Satış Salonu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 113 Ada, 7 Parsel, KÜMBET Mahalle, taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin
üzerinde dikdörtgen şekle sahiptir. Sulu tarım arazisi olduğu tespit edilen taşınmazın killi-tınlı bünyede olup su tutma
kapasitesi ve verimliliğini artıran organik madde zenginliği orta düzeyde, alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan, her
türlü makineli tarıma elverişli tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi etrafında parsel
sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. Yoktur. Yüzölçümü: 36.538,88 m2, Kıymeti : 380.369,74 TL, KDV
Oranı: %18, 1. Satış Günü: 28/03/2019 günü 10:30 – 10:35 arası, 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:30 – 10:35
arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı Satış Salonu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 138 Parsel, KÜMBET Mahalle, köyiçi Mevkii, taşınmaz kerpiç ev ve samanlık
vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Mevcut durumda parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir
çit duvar vb. Yoktur. Yüzölçümü: 327,00 m2. Kıymeti: 26.160,00 TL. KDV Oranı: %18. 1. Satış Günü: 28/03/2019
günü 10:40 – 10:45 arası, 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:40 – 10:45 arası. Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı Satış
Salonu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, İnönü İlçe, 151 Parsel, KÜMBET Mahalle, köyiçi mevkii, 494,00 m² olan taşınmaz kerpiç ev ve
ahır ve samanlık vasfındadır. Parsel üzerinde yaklaşık 75 m² oturum alanına sahip tek katlı taş duvarlı ev, 81 m² ahır
ve atıl durumda 25 m² samanlık bulunmaktadır. Yüzölçümü: 494,00 m2. Kıymeti: 78.713,05 TL. KDV Oranı: %18. 1.
Satış Günü: 28/03/2019 günü 10:50 – 10:55 arası. 2. Satış Günü: 30/04/2019 günü 10:50 – 10:55 arası. Satış Yeri:
Bozüyük Adalet Sarayı Satış Salonu, Zemin Kat
————————————————————————————————————————————————————-
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK’nın 127. Maddesi gereğince TapuSicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ
edilemeyen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazeteilanı tebliğ
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)
7-Sahte para kontrolü ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013
tarih ve 2013/21 sayılı”6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması” konulu yazısı doğrultusunda
Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka
hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından
icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması
gereken %20 nakit teminatın Satış Memurluğumuzun Türkiye Vakıflar BankasıBozüyük ŞubesindekiTR84 0001
5001 5800 7300 6227 26 İBAN nolu Emanet kasa hesabına katımcının T.C.Kimlik numarası ile birlikte ihale
saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu
olup, NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
8-İİK 127 MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlara gönderilen
tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2018 (BN:33)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.