SON DAKİKA

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 24 Temmuz 2019 - 15:26 'de eklendi ve 18 views kez görüntülendi.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
ŞZAFER İPEK ÖZEL EĞİTİM İLK/ORTAOKULU VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ – ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA
MERKEZİ (I ,II KADEME VE İŞ UYGULAMA OKULU)- HAYME ANA ANAOKULU VE HALİME HATUN
ANAOKULUNDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN 126 ÖĞRENCİNİN 14 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/347915
1-İdarenin
a) Adı : BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KASIMPASA MAHALLESI ISMET INÖNÜ CADDESI HÜKÜMET
KONAGI 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 2283140059 – 2283141033
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : ŞZAFER İPEK ÖZEL EĞİTİM İLK/ORTAOKULU VE MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZİ – ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I ,II KADEME VE İŞ
UYGULAMA OKULU)- HAYME ANA ANAOKULU VE HALİME HATUN
ANAOKULUNDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN 126 ÖĞRENCİNİN
14 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ş.ZAFER İPEK ÖZEL EĞİTİM İLK/ORTAOKULU VE MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZİ – ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I, II KADEME VE İŞ
UYGULAMA OKULU)- HAYME ANA ANAOKULU VE HALİME HATUN
ANAOKULU’NDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN 126 ÖĞRENCİNİN
14 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2019
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.08.2019 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : HÜKÜMET KONAĞI BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(e-tekliflerin açılacağı adres) DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/MUHASEBE KAT:2
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi veya özel kuruluşlarda yapılan öğrenci taşımacılığı veya personel taşımacılığı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar
ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN:74)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.