SON DAKİKA

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 25 Temmuz 2019 - 15:28 'de eklendi ve 26 views kez görüntülendi.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Taşıma Merkezi
okullarına taşıma yapılacak 239 öğrenci için; Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla
Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleridir hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/354371
1-İdarenin
a) Adı : BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KASIMPASA MAHALLESI ISMET INÖNÜ CADDESI
HÜKÜMET KONAGI 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 2283140059 – 2283141033
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Bozüyük İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı Taşıma Merkezi okullarına taşıma yapılacak
239 öğrenci için; Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme
Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleridir
b) Niteliği, türü ve miktarı : A.İBRAHİM ÇOLAK İLKOKUL/ORTAOKULU (120
ÖĞR.) DODURGA İLK/ORTAOKULU (20 ÖĞR.) TOKİ
İLKOKULU (17 ÖĞR.) A.NİHAT ASYA ORTAOKULU
(9 ÖĞR.) MURATDERE İLK/ORTAOKULU (55 ÖĞR.) N.FAZIL
KISAKÜREK İLKOKULU/M.AKİF ERSOY ORTAOKULU (18 ÖĞR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 6 TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2019
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.08.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HÜKÜMET KONAĞI BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/MUHASEBE KAT:2
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye
ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İstekli kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası yada esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına
uygun en az teklif vereceği öğrenci sayısı kadar tabildot/gün sıcak yemek sunabileceğine ilişkin Kapasite
Raporunu teklif dosyasında sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak; resmi veya özel sektörde her türlü gıda ve yemek hazırlanması, üretimi, dağıtımı
işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.(BN:75)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.